Attitydspelet
Attitydspelet

Hur får du någon att känna sig trygg? Vad gör du för att andra inte ska bli mobbade, känna sig utstötta eller ensamma?

I det lekfulla Attitydspelet får du en ledsen kompis att ta hand om! Hjälp din kompis genom olika minispel så att den blir glad.

Erbjudande

Syfte

Syftet är att barn och ungdomar ska vara snälla, friska och få möjlighet att växa som människor. Attityd arbetar för att barn och ungdomar ska erbjudas en trygg miljö där ingen känner sig ensam, utstött eller mobbad. Attityd bidrar även med kunskaper och insikter för att barn och ungdomar ska ta avstånd från alkohol och andra droger. Vi vill påverka barn och ungdomars attityder och ge bättre förutsättningar för ett gott och friskt liv genom att bidra till en sund värdegrund i våra samarbetsföreningar. Genom att ta socialt ansvar sprids det vidare och skapar nytt engagemang. Både hos dem vi möter och i oss själva.

Detta erbjuder vi VÅRA föreningar:

  • Värdegrundsarbete

Prové genomför workshops så att föreningen/organisationen har ett bra arbetssätt utifrån dess värdegrund.

  • Föreläsningar 

Attityd genomför föreläsningar för barn, ungdomar, ledare och föräldrar som handlar om att höja kunskaper och insikter kring alkohol och andra droger och dess konsekvenser, kunskaper om mobbing/kränkningar samt föreläsningar om hur man växer som människa. 

  • Ambassadörsutbildning

Våra samarbetsföreningar har utsett  attitydambassadörer i sin förening som erbjuds utbildningstillfällen. Ambassadörerna har en viktig roll att stötta andra ledare och driva värdegrundsarbetet i sin egen förening. 

  • Ingå i nätverk med andra Attityd-föreningar