Attitydspelet
Attitydspelet

Hur får du någon att känna sig trygg? Vad gör du för att andra inte ska bli mobbade, känna sig utstötta eller ensamma?

I det lekfulla Attitydspelet får du en ledsen kompis att ta hand om! Hjälp din kompis genom olika minispel så att den blir glad.

Erbjudande

Syfte

Prové vill bidra till ett hållbart tolerant samhälle. Genom att tillsammans med stiftelsen Friends och organisationen Vakna genomför vi aktiviteter, utbildningar, föreläsningar samt workshops till våra föreningars styrelser, ledare, barn och ungdomar. Detta för att erbjuda våra barn och ungdomar en trygg miljö där ingen ska känna sig ensam, utstött eller mobbad, samt hålla sig borta från droger.

Provés ansvar är att planera och koordinera samtliga aktiviteter samt vara närvarande vid samtliga tillfällen.

Detta erbjuder vi föreningar:

  • Kartläggning ungdomar och ledare

Tillsammans med Friends genomförs kartläggning avseende mobbning/kränkningar bland aktiva och ledare. Resultat och analys presenteras för föreningsledningen.

  • Ledarutbildning

Samtliga ledare genomgår utbildning utifrån kartläggningsresultatet samt att man i samband med utbildningen upprättar handlingsplan för aktiviteter.

  • Föreläsning mot droger

Tillsammans med organisationen Vakna genomförs föreläsningar för ungdomar, ledare och föräldrar som handlar om att höja kunskapen om narkotika och dess konsekvenser, erfarenheter kring mobbing, våld och utanförskap samt preparatkunskap, tecken och symptom.

  • Värdegrundsarbete

Prové genomför workshops så att föreningen/organisationen har ett bra arbetssätt utifrån dess värdegrund.

  • Ambassadörsutbildning

Samtliga av våra samarabetsföreningar har utsett två ambassadörer i sin förening som erbjuds utbildningstillfällen med fördjupade kunskaper kring mobbning/kränkningar samt konsekvenser till att börja med droger. Ambassadörerna har en viktig roll att i sin egen förening stötta andra ledare.

  • Ingå i nätverk med andra attityd-föreningar